Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Lén lên giường bệnh chơi lỗ đít